Handel og industri


Norsk handel og industri har en historie som allerede fra oppstarten handler om kontinuerlige endringer. I dag endrer den økende globaliseringen både marked og forbruksmønstre, og med større internasjonal konkurranse følger stadig nye krav til omstilling. Nye teknologiske løsninger skaper muligheter for mer effektiv produksjon og distribusjon, og flere betydelige aktører slår seg sammen til store nasjonale eller multinasjonale enheter.

Selmers advokater bistår norske og internasjonale aktører innen handel og industri omfattende blant annet detaljhandel, næringsmidler, media, dagligvare og teknologi. Vi er kjente for vår kommersielle tilnærming og evnen til å se juridiske problemstillinger i en større forretningsmessig sammenheng. Vi har omfattende erfaring med forretningsutvikling både gjennom introduksjon av nye produkter og inngang i nye markeder, og ved organisk vekst og ekspansjon gjennom oppkjøp. Vår erfaring omfatter også utstyrs- og anleggsinvesteringer, kjøp av råvarer og andre innsatsfaktorer, samt salg og distribusjon av produkter. Våre advokater har videre lang erfaring med å bistå gründere og selskaper i etableringsfasen og vi er anerkjente for vårt bidrag til utviklingen av norsk innovasjonsinfrastruktur.

Salgs- og distribusjonsløsninger

Vår kompetanse omfatter ulike salgs- og distribusjonsløsninger og vi bistår blant annet med franchise- og kjedekonsepter, ulike mellommannsforhold, restrukturering og integrering av verdikjeder, etablering av allianser og andre samarbeidsløsninger.

Bistanden omfatter for eksempel utarbeidelse av kontrakter, deltakelse i forhandlinger og utredning av regulatoriske forhold.

Industrielt samarbeid

Vi bistår med tilrettelegging av industriparker, avtaler om produksjonsdeling, samt etablering av joint-ventures og annet industrielt samarbeid.

Merkevarebygging og forretningsutvikling

I forbindelse med merkevarebygging og – beskyttelse, utarbeider vi blant annet markeds-, konkurrent- og kostnadsanalyser og bistår med omstruktureringer og operasjonelle forbedringer.

Innovasjon og nyskapning

Vi hjelper gründere og selskaper i etableringsfasen med etablering av partnerskap, finansiering, bemanning, innkjøp av varer og tjenester og beskyttelse av immaterielle rettigheter. Selmer rådgir gjennom alle faser av virksomhetenes livsløp – fra oppstart og utvikling til eventuelt salg eller børsnotering.

Kontaktperson:

Mads Iversen

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.iversen@selmer.no
+47 908 83 103

» Les mer om Mads

Team:

Hans Jørgen Bender

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.bender@selmer.no
+47 970 79 977

» Les mer om Hans Jørgen

Mads Iversen

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.iversen@selmer.no
+47 908 83 103

» Les mer om Mads

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Liv Monica Stubholt

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.stubholt@selmer.no
+47 916 50 523

» Les mer om Liv Monica

Ole-Andreas Torgersen

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.torgersen@selmer.no
+47 911 87 375

» Les mer om Ole-Andreas

Relaterte artikler:
Aktuelt

Gjenvinning
av skip – nytt
regelverk...

EUs forordning om sikker og forsvarlig gjenvinning av skip ble gjort til en del av EØS-avtalen den [...]

Aktuelt

Internasjonale
kontrakter:
Ny giv for...

FNs generalforsamling vedtok den 20. desember 2018 en ny konvensjon om fullbyrding av forlik etter [...]

Aktuelt

Selmer utvider
satsing på
sjømatnæringen

Selmer styrker sin satsing i sjømatnæringen og etablerer en dedikert sjømatgruppe med erfarne [...]