Handel og industri


Norsk handel og industri har en historie som allerede fra oppstarten handler om kontinuerlige endringer. I dag endrer den økende globaliseringen både marked og forbruksmønstre, og med større internasjonal konkurranse følger stadig nye krav til omstilling. Nye teknologiske løsninger skaper muligheter for mer effektiv produksjon og distribusjon, og flere betydelige aktører slår seg sammen til store nasjonale eller multinasjonale enheter.

Selmers advokater bistår norske og internasjonale aktører innen handel og industri omfattende blant annet detaljhandel, næringsmidler, media, dagligvare og teknologi. Vi er kjente for vår kommersielle tilnærming og evnen til å se juridiske problemstillinger i en større forretningsmessig sammenheng. Vi har omfattende erfaring med forretningsutvikling både gjennom introduksjon av nye produkter og inngang i nye markeder, og ved organisk vekst og ekspansjon gjennom oppkjøp. Vår erfaring omfatter også utstyrs- og anleggsinvesteringer, kjøp av råvarer og andre innsatsfaktorer, samt salg og distribusjon av produkter. Våre advokater har videre lang erfaring med å bistå gründere og selskaper i etableringsfasen og vi er anerkjente for vårt bidrag til utviklingen av norsk innovasjonsinfrastruktur.

Salgs- og distribusjonsløsninger

Vår kompetanse omfatter ulike salgs- og distribusjonsløsninger og vi bistår blant annet med franchise- og kjedekonsepter, ulike mellommannsforhold, restrukturering og integrering av verdikjeder, etablering av allianser og andre samarbeidsløsninger.

Bistanden omfatter for eksempel utarbeidelse av kontrakter, deltakelse i forhandlinger og utredning av regulatoriske forhold.

Industrielt samarbeid

Vi bistår med tilrettelegging av industriparker, avtaler om produksjonsdeling, samt etablering av joint-ventures og annet industrielt samarbeid.

Merkevarebygging og forretningsutvikling

I forbindelse med merkevarebygging og – beskyttelse, utarbeider vi blant annet markeds-, konkurrent- og kostnadsanalyser og bistår med omstruktureringer og operasjonelle forbedringer.

Innovasjon og nyskapning

Vi hjelper gründere og selskaper i etableringsfasen med etablering av partnerskap, finansiering, bemanning, innkjøp av varer og tjenester og beskyttelse av immaterielle rettigheter. Selmer rådgir gjennom alle faser av virksomhetenes livsløp – fra oppstart og utvikling til eventuelt salg eller børsnotering.

Kontaktpersoner:

Hans Jørgen Bender

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.bender@selmer.no
+47 970 79 977

» Les mer om Hans Jørgen

Anne Kjølseth Ekerholt

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.kjolseth@selmer.no
+ 47 928 80 555

» Les mer om Anne

Mads Iversen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.iversen@selmer.no
+47 908 83 103

» Les mer om Mads

Ole-Andreas Torgersen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.torgersen@selmer.no
+47 911 87 375

» Les mer om Ole-Andreas

Relaterte artikler:
Transaksjoner

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB...

Selmer har bistått Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) i årets største [...]

Fagartikkel

Forslag til endringer i reglene for...

Et lovutvalg har i NOU 2017:1 foreslått endringer i verdipapirhandelloven for å gjennomføre et EU [...]

Aktuelt

Solide rang-
eringer for
Selmer ..

Chambers and Partners har nå lansert sin "Global Edition 2017" hvor vi opprettholder gode [...]