Fornybar energi og miljø


Nasjonale og internasjonale energi- og klimamål har i kombinasjon med en omfattende teknologisk utvikling bidratt til en økt utbygging av fornybar energi i Norge de senere årene, spesielt innen landbasert vindkraft og små vannkraftverk. Kraftbransjen står i dag overfor store endringer, både når det gjelder nye teknologier, nye markeder, nye forretningsmodeller og regulatorisk rammeverk. Samtidig preges de tradisjonelle kraftselskapene av store investeringsbehov og et vedvarende lavt prisbilde, med tilhørende behov for langsiktig styring og planlegging.

Selmer har siden energiloven trådte i kraft tidlig på nittitallet vært en ledende rådgiver innen kraft og fornybar energi. Selmers team har bistått i forbindelse med flere av de større strukturelle endringsprosessene i norsk kraftsektor i nyere tid, samt noen av de største prosjektene innen onshore og offshore vind i Europa. Gjennom dette har våre advokater opparbeidet en betydelig kompetanse og forståelse for bransjens særegne juridiske, strategiske og finansielle problemstillinger, og vi er i dag en totalleverandør av advokattjenester til bransjen.

Rådgivningen utføres i samarbeid med dedikerte bransjespesialister innen kompetanseområder som skatt og avgift, entreprise, finansiering, EU, EØS- og konkurranserett, eiendom og M&A. Vi bistår også jevnlig med prosedyreoppdrag innen kraftsektoren, herunder i forbindelse med kraftskjønn og kraftbeskatning. Som ett av få advokatfirmaer i Norge har Selmer et eget team bestående av økonomer og revisorer med særlig kompetanse innen kraftsektoren, som blant annet bistår med verdivurderinger, finansiell analyse og generell transaksjonsstøtte.

Våre kunder er norske og utenlandske energiselskaper og investorer, utbyggere, leverandører og offentlige og private eiere, samt offentlige myndigheter og beslutningstakere innen sektoren.

Vi bistår blant annet i forbindelse med:

Rangeringer:

Topprangert av Legal 500

Kontaktperson:

Roy M. Slettvold

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:r.slettvold@selmer.no
+47 915 45 980

» Les mer om Roy

Team:

Einar Bakko

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.bakko@selmer.no
+47 905 30 589

» Les mer om Einar

Håkon Sandbekk

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sandbekk@selmer.no
+47 957 77 591

» Les mer om Håkon

Roy M. Slettvold

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:r.slettvold@selmer.no
+47 915 45 980

» Les mer om Roy

Relaterte artikler:
Aktuelt

NATIONAL PLAN FOR
ONSHORE WIND
IN NORWAY

On 1 April, the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) issued a draft proposal for a [...]

Aktuelt

Innovasjon i
næringslivet

Under året NHO-konferanse belyste Selmer-partner Liv Monica Stubholt hvordan samarbeid mellom [...]

Aktuelt

Vil du ha en nøkkelrolle i fremtidens...

Nasjonale og internasjonale energi- og klimamål har i kombinasjon med den teknologiske utviklingen [...]