Finansiering


Enhver kommersiell virksomhet trenger finansiering, både i form av strategisk rådgivning om hvilke finansieringsformer som er best egnet og tilgang til de relevante finansieringsformene. De siste årene har vi opplevd et skiftende og ustabilt finansmarked som har påvirket både finansieringsmuligheter og finansieringsformer.

Selmers finansieringsteam er topprangert av det internasjonale rangeringsbyrået Legal 500 og representerer tiår med erfaring fra et skiftende marked, krevende finansieringsprosesser, omfattende lånedokumentasjon og et dynamisk spekter av låneprodukter. Vi har samarbeid og erfaring på tvers av kompetanseområder som selskapsrett, finansregulatorisk og restrukturering og insolvens. Gjennom mange års arbeid innenfor dette feltet har vi opparbeidet godforståelse av både juridiske, kommersielle og strategiske aspekter ved finansiering.

Vi bistår både ledende banker, verdipapirforetak, industriforetak og SMB-låntakere, i tillegg til spesialiserte foretak som Nordic Trustee, GIEK og Eksportkreditt Norge.

Våre tjenester dekker alle faser av en finansiering, som innledende strukturering og forhandlinger, koordinering av internasjonale finansieringer, utarbeidelse av lånedokumentasjon, closing, restrukturering av gjeld og tvangsfullbyrdelse.

Vi dekker alle hovedområdene innen nasjonal og internasjonal finansiering, så som:

Rangeringer:

Topprangert av Legal 500

Kontaktpersoner:

Per Morten Christiansen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:pmc@selmer.no
+47 454 00 382

» Les mer om Per Morten

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

Christopher A. Jensen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:c.jensen@selmer.no
+47 900 95 398

» Les mer om Christopher

Relaterte artikler:
Aktuelt

Camilla Magnus
på transaksjons-
toppen i Norden

Selmerpartner, Camilla Magnus, er Norges ledende kvinnelige transaksjonsadvokat med hele 13 [...]

Arrangement

Hva betyr digi-
talisering for PE-
selskaper og ..

Velkommen til PE for breakfast/Breakfast for PE tirsdag 14. februar 2017, Selmer og Norsk [...]

Aktuelt

Erna Solberg til
Antikorrupsjons-
konferansen 2017

For fjerde gang arrangerer Selmer Antikorrupsjonskonferansen, et unikt samarbeid med ØKOKRIM, [...]