Finansiering


Enhver kommersiell virksomhet trenger finansiering, både i form av strategisk rådgivning om hvilke finansieringsformer som er best egnet og tilgang til de relevante finansieringsformene. De siste årene har vi opplevd et skiftende og ustabilt finansmarked som har påvirket både finansieringsmuligheter og finansieringsformer.

Selmers finansieringsteam er topprangert av det internasjonale rangeringsbyrået Legal 500 og representerer tiår med erfaring fra et skiftende marked, krevende finansieringsprosesser, omfattende lånedokumentasjon og et dynamisk spekter av låneprodukter. Vi har samarbeid og erfaring på tvers av kompetanseområder som selskapsrett, finansregulatorisk og restrukturering og insolvens. Gjennom mange års arbeid innenfor dette feltet har vi opparbeidet godforståelse av både juridiske, kommersielle og strategiske aspekter ved finansiering.

Vi bistår både ledende banker, verdipapirforetak, industriforetak og SMB-låntakere, i tillegg til spesialiserte foretak som Nordic Trustee, GIEK og Eksportkreditt Norge.

Våre tjenester dekker alle faser av en finansiering, som innledende strukturering og forhandlinger, koordinering av internasjonale finansieringer, utarbeidelse av lånedokumentasjon, closing, restrukturering av gjeld og tvangsfullbyrdelse.

Vi dekker alle hovedområdene innen nasjonal og internasjonal finansiering, så som:

Rangeringer:

Topprangert av Chambers

Topprangert av IFLR1000

Topprangert av Legal 500

Kontaktperson:

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

244|243|809|1155|1154
Team:

Per Morten Christiansen

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.christiansen@selmer.no
+47 454 00 382

» Les mer om Per Morten

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

Christopher A. Jensen

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:c.jensen@selmer.no
+47 900 95 398

» Les mer om Christopher

Relaterte artikler:
Aktuelt

Foreslår krav
om konsesjon
og forbud...

Finanstilsynets forslag om forbud mot formidling av forbrukslån og skjerping av kravene til [...]

Fagartikkel

Dette bør du vite
om de kommende
prospektreglene

Verdipapirlovutvalget foreslår flere endringer i regelverket for prospekter. Her er endringene som [...]

Fagartikkel

Foreslår å
tillate norsk
bareboatregis..

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å tillate bareboat-utflagging fra skipsregistret NIS og [...]