Konkursbo

Saksnummer Bostyrer
Akandet AS (sluttkjennelse 28.02.2017) 16-088686KON-OBYF/2 Thomas Steen Brandi
Aker Brygge Solutions AS (sluttkjennelse 06.02.2017) 16-088689KON-OBYF/2 Thomas Steen Brandi
Altin Services AS (sluttkjennelse 20.02.2017) 16-088684KON-OBYF/2 Thomas Steen Brandi
Arugal Consulting AS (Sluttkjennelse 28.02.2017) 16-088688KON-OBYF/2 Thomas Steen Brandi
Birkeland Utbygging AS (sluttkjennelse 27.03.2017) 14-173023KON-AUAG Thomas Steen Brandi
Corvus Consulting AS 16-088687KON-OBYF/2 Thomas Steen Brandi
Høge Eiendom AS (Sluttkjennelse 05.07.2017) 14-173062KON-AUAG Thomas Steen Brandi
Lars Eirik Mørk 12-039321KON-OBYF/2 Thomas Steen Brandi
Lemon TV AS 15-168640KON-OBYF/2 Thomas Steen Brandi
Norinvest Ltd 10-106906KON-OBYF Thomas Steen Brandi
Norske Trehus AS (sluttkjennelse 27.03.2017) 14-173071KON-AUAG Thomas Steen Brandi
Prima Ålgård AS (sluttkjennelse 27.03.2017) 14-203897KON-AUAG Thomas Steen Brandi
Prima Berglyhallen AS (sluttkjennelse 27.03.2017) 14-203854KON-AUAG Thomas Steen Brandi
Prima Focus AS (sluttkjennelse 27.03.2017) 14-203874KON-AUAG Thomas Steen Brandi
Prima Hasseltangen AS (sluttkjennelse 27.03.2017) 14-203880KON-AUAG Thomas Steen Brandi
Prima His AS (Sluttkjennelse 18.01.2017) 14-203883KON-AUAG Thomas Steen Brandi
Prima Invest AS 14-145394KON-AUAG Thomas Steen Brandi
Prima Nedenes AS (Sluttkjennelse 18.01.2017) 14-203839KON-AUAG Thomas Steen Brandi
Prima Stokke AS (sluttkjennelse 27.03.2017) 14-198909KON-AUAG Thomas Steen Brandi
Prima Vegårshei AS (sluttkjennelse 18.01.2017) 14-192836KON-AUAG Thomas Steen Brandi
Primagruppen AS 14-143932KON-AUAG Thomas Steen Brandi