Konkursbo

Saksnummer Bostyrer
Corvus Consulting AS (sluttkjennelse 12.10.2017) 16-088687KON-OBYF/2 Thomas Steen Brandi
Høge Eiendom AS (Sluttkjennelse 05.07.2017) 14-173062KON-AUAG Thomas Steen Brandi
Lars Eirik Mørk 12-039321KON-OBYF/2 Thomas Steen Brandi
Lemon TV AS (sluttkjennelse 26.09.2017) 15-168640KON-OBYF/2 Thomas Steen Brandi
Norinvest Ltd (sluttkjennelse 23.11.2017) 10-106906KON-OBYF Thomas Steen Brandi
Prima Invest AS 14-145394KON-AUAG Thomas Steen Brandi
Primagruppen AS 14-143932KON-AUAG Thomas Steen Brandi