Finansiell analyse og transaksjonsstøtte


Når store verdier skal skifte eier eller står fare for å gå tapt er den riktige kompetansen kritisk. Tverrfaglig rådgivning bidrar til økt markedsforståelse, fleksibilitet, effektivitet og gjennomføringsevne. Som et av få advokatfirma i Norge har Selmer et eget team av revisorer og økonomer med spisskompetanse innen finans og regnskap.

Teamet for Finansiell analyse og transaksjonsstøtte (FAT) har supplert Selmers juridiske kompetanseområder i over femten år. Revisorene og økonomene har lang erfaring med å gi kunder transaksjonsrådgivning, finansielle analyser og veiledning i forbindelse med restrukturering og gransking. Den unike kombinasjonen av juss, finans og regnskap skaper både effektivitets- og kvalitetssynergier i utførelsen av prosjekter og teamet bidrar opp mot all vår juridiske rådgivning.

Selmer har omfattende erfaring med tverrfaglig bistand i transaksjoner blant annet innen fornybar energi, eiendom, handel og industri, og bank og finans. Vi har også bred erfaring fra verdivurderinger innenfor en rekke bransjer, enten i forbindelse med transaksjoner, omorganiseringer eller andre formål.

FAT-teamet fungerer både som integrert del av et juridisk spesialistteam eller utfører selvstendige prosjekter. Nedenfor er noen av hovedområdene teamet tilbyr bistand innenfor.

Kompetanse

Verdivurdering og finansiell modellering


Verdivurdering og finansiell modellering er sentralt for å indentifisere de vesentligste verdidriverne i en virksomhet og for å kunne gjøre robuste antagelser om fremtidig utvikling.[...]

Kompetanse

Finansiell due diligence


Ved oppkjøp av virksomhet er en kvalifisert gjennomgang av fremlagt informasjon kritisk for å forstå risikoen i investeringen og foreta en riktig verdsettelse. En finansiell[...]

Kompetanse

Salgsbistand


Salg av virksomhet er ofte intensive prosesser for både selger og målselskapet. Administrasjonen i målselskapet får i de fleste tilfeller ansvaret for å fremskaffe og[...]

Kompetanse

Independent business review


En Independent Business Review (IBR) kan inneholde mange av de samme elementene som en finansiell due diligence. IBR skiller seg fra disse ved å være[...]

393|384|1288|1287
Team:

Hege Grøndahl

Stilling: Manager - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.grondahl@selmer.no
+47 992 43 453

» Les mer om Hege

Mikael Minge

Stilling: Seniormanager

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.minge@selmer.no
+47 918 56 419

» Les mer om Mikael

Relaterte artikler:
Aktuelt

Helgeland Kraft blir konsern

Helgeland Kraft er blant de større regionale kraftselskapene i Norge med virksomhet innenfor [...]

Arrangement

Frokostseminar:
nye rente-
begrensningsre..

Velkommen til frokostseminar om de nye rentebegrensningsreglene og implikasjonene av disse, samt [...]

Aktuelt

Vil du bli analytiker eller...

Vi søker analytiker eller seniorrådgiver til vårt team for finansiell analyse og [...]