Finansiell analyse og transaksjonsstøtte


Når store verdier skal skifte eier eller står fare for å gå tapt er den riktige kompetansen kritisk. I slike situasjoner bidrar tverrfaglig rådgivning kombinert med kommersiell forståelse til å sikre de beste løsningene og gir en mer smidig prosjektgjennomføring.

Som eneste advokatfirma i Norge har Selmer et eget team av revisorer og økonomer som utfører bred transaksjonsrådgivning, finansiell analyse og rådgivning i forbindelse med restrukturering og gransking. Teamet fungerer både som integrert del av et juridisk spesialistteam eller utfører selvstendige prosjekter. Vi har omfattende erfaring med blant annet transaksjoner innen fornybar energi, handel og industri, eiendom og næringsmidler. Vi har også bistått i noen av Norges mest komplekse konkurs- og granskingssaker, hvor flere har hatt internasjonal karakter.

Transaksjonsstøtte

Vi bistår med finansielle selskapsgjennomganger, verdivurderinger, vurdering av økonomiske disposisjoner, utarbeidelse av avtaler, kjøpesumsberegninger og -modeller. Vi bistår også med øvrige regnskapsmessige og finansielle problemstillinger som prosjektvurderinger og resultat- og balanseframskrivninger. Innen transaksjonsstøtte arbeider vi blant annet tett med våre spesialister innen transaksjoner og M&A, eiendom og fornybar energi.

Finansiell analyse

Vi bistår med ulike finansielle analyser som finansiell modellering, investeringsanalyser, sensitivitetsanalyser og markedsanalyser, samt regnskaps- og kontantstrømsanalyser. Vi baserer rådgivningen på forretningsforståelse og dyptgående analyser av konkurrenter og markedet, og arbeider tett med selskapets styre, ledelse og/eller ansatte.

Restrukturering, insolvens og gransking

Selmer bistår finansinstitusjoner, kreditorer og konkursbo med regnskaps- og revisjonsfaglige problemstillinger, finansielle analyser og tvisteløsning. I konkurssituasjoner hjelper vi konkursbo både med å identifisere og realisere verdier. Vi kan også tilby våre kunder en tverrfaglig og effektiv "one-stop shop" innen gransking. I utførelsen av denne type oppdrag har vi et sømløst samarbeid med kompetanseområdene Restrukturering og insolvens og Gransking og compliance.

Kontaktpersoner:
Relaterte artikler:
Transaksjoner

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB...

Selmer har bistått Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) i årets største [...]

Fagartikkel

Forslag til endringer i reglene for...

Et lovutvalg har i NOU 2017:1 foreslått endringer i verdipapirhandelloven for å gjennomføre et EU [...]

Aktuelt

Solide rang-
eringer for
Selmer ..

Chambers and Partners har nå lansert sin "Global Edition 2017" hvor vi opprettholder gode [...]