Finansiell analyse og transaksjonsstøtte


Når store verdier skal skifte eier eller står fare for å gå tapt er den riktige kompetansen kritisk. Tverrfaglig rådgivning bidrar til økt markedsforståelse, fleksibilitet, effektivitet og gjennomføringsevne. Som et av få advokatfirma i Norge har Selmer et eget team av revisorer og økonomer med spisskompetanse innen finans og regnskap.

Teamet for Finansiell analyse og transaksjonsstøtte (FAT) har supplert Selmers juridiske kompetanseområder i over femten år. Revisorene og økonomene har lang erfaring med å gi kunder transaksjonsrådgivning, finansielle analyser og veiledning i forbindelse med restrukturering og gransking. Den unike kombinasjonen av juss, finans og regnskap skaper både effektivitets- og kvalitetssynergier i utførelsen av prosjekter og teamet bidrar opp mot all vår juridiske rådgivning.

Selmer har omfattende erfaring med tverrfaglig bistand i transaksjoner blant annet innen fornybar energi, eiendom, handel og industri, og bank og finans. Vi har også bred erfaring fra verdivurderinger innenfor en rekke bransjer, enten i forbindelse med transaksjoner, omorganiseringer eller andre formål.

FAT-teamet fungerer både som integrert del av et juridisk spesialistteam eller utfører selvstendige prosjekter. Nedenfor er noen av hovedområdene teamet tilbyr bistand innenfor.

393|384|1288|1287
Team:

Hege Grøndahl

Stilling: Manager - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.grondahl@selmer.no
+47 992 43 453

» Les mer om Hege

Mikael Minge

Stilling: Seniormanager

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.minge@selmer.no
+47 918 56 419

» Les mer om Mikael

Relaterte artikler:
Aktuelt

Rentebegren-
sningsreglene
utvides

Gjelder nå også eksterne rentekostnader. [...]

Aktuelt

Helgeland Kraft blir konsern

Helgeland Kraft er blant de større regionale kraftselskapene i Norge med virksomhet innenfor [...]

Arrangement

Frokostseminar:
nye rente-
begrensningsre..

Velkommen til frokostseminar om de nye rentebegrensningsreglene og implikasjonene av disse, samt [...]