Entreprise


Selmer har sterk kompetanse innen entreprise og bistår både byggherrer, rådgivere og entreprenører.

Vi arbeider med aktører på tvers av flere bransjer innen bygg- og anlegg – fra store nærings-, bolig-, og hotellprosjekter til infrastrukturprosjekter på vei og bane, høyspent, luftfart, vindkraft, offshore, solenergi, vannkraft, SO2 og CO2 fangstanlegg og andre høyteknologiske utviklingsprosjekter.

Selmer bistår i alle stadier av prosjektene, herunder kontraktsutforming, anskaffelsesprosesser, forhandlinger og kravshåndtering. Videre bistår vi i forbindelse med sluttoppgjør, mekling og tvisteløsning. Vår kompetanse spenner fra den tradisjonelle entreprise med alminnelige utførelses- og totalentreprisekontrakter til samspill- og OPS-kontrakter, arbeidsfellesskap mv. Vi har også betydelig erfaring og kompetanse innen rådgiver- og prosjekteringskontrakter.

Kontaktpersoner:

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Mads Fuglesang

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.fuglesang@selmer.no
+47 402 87 449

» Les mer om Mads

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Relaterte artikler:
Fagartikkel

Digitaliseringen
øker teknostress

Gjennom ny teknologi og digitalisering har svært mange ansatte muligheten til å jobbe 24/7 og [...]

Arrangement

Korrupsjon og
arbeids-
kriminalitet ..

Arbeidsintensive bransjer som industri og olje, bygg og anlegg, og transport og renhold er spesielt [...]

Transaksjoner

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB...

Selmer har bistått Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) i årets største [...]