Eiendom


Selmers eiendomsavdeling har tre hovedpilarer; transaksjoner, eiendomsutvikling og entreprise. Det er rundt 25 medarbeidere som har hovedtilknytning til Eiendomsavdelingen, hvorav åtte partnere.

Selmers eiendomsavdeling er rangert i høyeste kategori i både Chambers og Legal 500, og flere av partnerne i eiendomsavdelingen har god individuell rangering hos begge disse ratingbyråene. Flere av partnerne i eiendomsavdelingen er også trukket frem i Finansavisens kåring av de 10 beste eiendomsadvokatene i Norge.

Vi jobber løpende med de ledende eiendomsmiljøene i Norge. Vi bistår eiere, tilretteleggere, utviklere, byggherrer, rådgivere og entreprenører med alle typer problemstillinger og prosjekter. Vi har omfattende erfaring med rådgivning i forbindelse med kjøp, salg, utleie, eiendomsutvikling, entreprise, eiendomsforvaltning, strukturering og finansiering.

Gjennom løpende bistand til ledende aktører og rådgivning i store prosjekter har våre erfarne advokater god innsikt i markedspraksis for juridisk risikofordeling, kontraktsreguleringer, offentlige organers praktisering av regelverk og rent kommersielle forhold som ofte er gjenstand for forhandlinger.

Våre advokater fører jevnlig saker for de ordinære domstoler og voldgiftsrett, og benyttes også som voldgiftsdommere og meglere i tvister innen eiendomsutvikling, transaksjoner og entreprise.

Kompetanse

Transaksjoner


Selmer er et av de ledende advokatfirmaene i Norge innenfor kjøp og salg av næringseiendom, og har de siste årene vært involvert i mange av[...]

Kompetanse

Eiendomsutvikling


Gjennom arbeid med et bredt spekter av store og kompliserte utviklingsprosjekter i mange år har vi opparbeidet bred erfaring og kompetanse innen alle trinn i[...]

Kompetanse

Entreprise


Selmer har sterk kompetanse innen entreprise og bistår både byggherrer, rådgivere og entreprenører.[...]

Rangeringer:

Topprangert av Chambers Europe

Topprangert av Chambers Global

Topprangert av Legal 500

Kontaktpersoner:

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Mads Fuglesang

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.fuglesang@selmer.no
+47 402 87 449

» Les mer om Mads

Sverre Nordlie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.nordlie@selmer.no
+47 906 68 383

» Les mer om Sverre

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:lra@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line

Andreas Rørvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.rorvik@selmer.no
+47 916 04 805

» Les mer om Andreas

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Mikkel Vislie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.vislie@selmer.no
+47 913 25 813

» Les mer om Mikkel

Thomas Reppe Wetting

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.wetting@selmer.no
+47 928 30 635

» Les mer om Thomas

Relaterte artikler:
Transaksjoner

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB...

Selmer har bistått Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) i årets største [...]

Fagartikkel

Forslag til endringer i reglene for...

Et lovutvalg har i NOU 2017:1 foreslått endringer i verdipapirhandelloven for å gjennomføre et EU [...]

Aktuelt

Solide rang-
eringer for
Selmer ..

Chambers and Partners har nå lansert sin "Global Edition 2017" hvor vi opprettholder gode [...]