Eiendom


Selmers eiendomsavdeling har tre hovedpilarer; transaksjoner, eiendomsutvikling og entreprise. Det er rundt 25 medarbeidere som har hovedtilknytning til Eiendomsavdelingen, hvorav tolv partnere.

Selmers eiendomsavdeling er rangert i høyeste kategori i både Chambers og Legal 500, og flere av partnerne i eiendomsavdelingen har god individuell rangering hos begge disse ratingbyråene. Flere av partnerne i eiendomsavdelingen er også trukket frem i Finansavisens kåring av de 10 beste eiendomsadvokatene i Norge.

Vi jobber løpende med de ledende eiendomsmiljøene i Norge. Vi bistår eiere, tilretteleggere, utviklere, byggherrer, rådgivere og entreprenører med alle typer problemstillinger og prosjekter. Vi har omfattende erfaring med rådgivning i forbindelse med kjøp, salg, utleie, eiendomsutvikling, entreprise, eiendomsforvaltning, strukturering og finansiering.

Gjennom løpende bistand til ledende aktører og rådgivning i store prosjekter har våre erfarne advokater god innsikt i markedspraksis for juridisk risikofordeling, kontraktsreguleringer, offentlige organers praktisering av regelverk og rent kommersielle forhold som ofte er gjenstand for forhandlinger.

Våre advokater fører jevnlig saker for de ordinære domstoler og voldgiftsrett, og benyttes også som voldgiftsdommere og meglere i tvister innen eiendomsutvikling, transaksjoner og entreprise.

Kompetanse

Entreprise


Selmer har sterk kompetanse innen entreprise og bistår både byggherrer, rådgivere og entreprenører.[...]

Rangeringer:

Topprangert av Chambers

Topprangert av Legal 500

Kontaktperson:

Mikkel Vislie

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.vislie@selmer.no
+47 913 25 813

» Les mer om Mikkel

222|223|291|290|297|311|262|261|214|266|279|278|289|288|1601|1600|1951|1950|1927|1926|1403|1402|318|304
Team:

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Mads Fuglesang

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.fuglesang@selmer.no
+47 402 87 449

» Les mer om Mads

Trude Gran Melbye

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.melbye@selmer.no
+47 971 80 068

» Les mer om Trude

Johannes Meyer-Myklestad

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:j.meyer-myklestad@selmer.no
+47 976 40 048

» Les mer om Johannes

Sverre Nordlie

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.nordlie@selmer.no
+47 906 68 383

» Les mer om Sverre

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.ravlo-losvik@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line

Eirik Riddervold

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.riddervold@selmer.no
+47 928 18 015

» Les mer om Eirik

Andreas Rørvik

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.rorvik@selmer.no
+47 916 04 805

» Les mer om Andreas

Stian Berger Røsland

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.berger.rosland@selmer.no
+47 901 64 275

» Les mer om Stian

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Mikkel Vislie

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.vislie@selmer.no
+47 913 25 813

» Les mer om Mikkel

Thomas Reppe Wetting

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.wetting@selmer.no
+47 928 30 635

» Les mer om Thomas

Relaterte artikler:
Aktuelt

To nye bøker
fra entreprise-
teamet

Gjennom vårt Bransjeprogram for Bygg og Anlegg (BBA) ønsker entrepriseteamet i Selmer å dele [...]

Aktuelt

NYE MEGLER-
STANDARDER
FOR LEIEKONTRAKTER

Meglerstandardene benyttes i de fleste leieforhold i eiendomsbransjen. I januar 2019 ble det [...]

Arrangement

Fallgruver og
muligheter til-
knyttet bruks..

En beskrivelse av hva lokalene skal brukes til inkluderes normalt i leiekontrakter. Det er ofte [...]