BIM


Digitale verktøy preger hverdagen for arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører. Særlig har digitale modeller for bygg fått innpass i norske bygg- og anleggsmiljøer gjennom bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Med BIM har det imidlertid oppstått nye utfordringer og rettslige problemstillinger, og hvis disse ikke adresseres kan digitaliseringsgevinster gå tapt.

BIM

Partene i entreprise- og rådgiverkontrakter er tjent med klare regler for bruken av BIM. Per i dag er riktignok verken rådgiverstandardene (NS 8401/02/03/04) eller entreprisestandardene (NS 8405/06/07) tilpasset. Det er derfor behov for å supplere og presisere standardene for å oppnå en tydelig ansvarsfordeling i entreprise- og rådgiverforhold.

Advokatene Johannes Meyer-Myklestad og Mads Fuglesang i Advokatfirmaet Selmer AS har tatt initiativ til en standard BIM-protokoll, som kan lastes ned her i høringsversjon. Protokollen inneholder en omtale av de viktigste temaene som partene i entreprise- og rådgiverkontrakter bør diskutere før kontraktsinngåelse i nye prosjekter. Protokollen inneholder også noen forslag til og eksempler på avtaleklausuler.

Partene kan gjerne vedta avtaleklausuler, enten gjennom et vedlegg/en protokoll til kontrakten som konkret omtaler BIM-temaer eller i selve kontrakten. Men selv uten dette kan BIM-protokollen gi et godt utgangspunkt for forventningsavklaringer mellom partene før et prosjekt skal gjennomføres.

BIM-protokollen er publisert første gang i februar 2019. Vi ønsker gjerne innspill eller bidrag i arbeidet med protokollen og standardklausuler til avtaler. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bidra. Henvendelser kan rettes til jmm@selmer.no.

 

Selmers BIM-protokoll

BIM-protokollen løser ikke alle problemstillinger som oppstår med bruken av BIM i byggeprosjekter – den er ment å bevisstgjøre oppdragsgiver og rådgiver/totalentreprenør på behovet for å ta noen valg allerede ved kontraktsinngåelsen. Den er også ment å fasilitere god forventningsavklaring og koordinering.

Vi foreslår å legge opp til at rådgiver/totalentreprenør lager utkast til BIM-manual for oppdragsgivers godkjenning, og at BIM-manualen minst skal behandle visse punkter. Det er imidlertid ingenting i veien for at oppdragsgiver selv stiller med en BIM-manual, slik eksempelvis Statsbygg gjør på sine prosjekter. Det viktige er at partene avklarer forventninger, og ikke er innstilt på bruk av helt ulike systemer etter kontraktsinngåelsen.

Hvordan BIM-manualen skal se ut, og hvor omfattende den skal være, er spørsmål som må vurderes fra prosjekt til prosjekt. For de som ikke er kjent med formatet på slike manualer, kan det være veiledning i EBAs forholdsvis enkle og tilgjengelige BIM-manual, som ligger ute her: https://www.eba.no/globalassets/dokumenter/bim-manual/bim_manual-2018.pdf

Last ned BIM-protokollen her

Andre temaer vi tar opp i BIM-protokollen er:

Vi har generelt forsøkt i BIM-protokollen å ta opp de viktigste problemstillingene som oppstår med bruken av BIM. Løsninger som er foreslått er ikke ment å være de beste eller eneste for alle prosjekter. I stedet forsøker vi å illustrere problemstillinger og gi en viss veiledning om alternativer partene kan vurdere. Noen punkter må partene regulere helt selv – vi bare nevner temaene.

Ettersom den digitale utviklingen i bransjen fortsetter, er det også grunn til å tro at avtaleklausulene må utvikles. For eksempel kan BIM i 4D og 5D være en hverdagslig realitet om få år, mens det i dag virker å være forbeholdt aktører som driver utviklingen på området. Da vil det bli lettere å finne de riktige avtalemekanismene for å implementere slik planlegging.

 

Nyttige BIM-ressurser:

 

Selmers entrepriseteam

Johannes Meyer-Myklestad og Mads Fuglesang er partnere i Selmers entrepriseavdeling. De skriver for tiden en ny bok om rådgivningskontrakter (NS 8401, NS 8402, NS 8403 og NS 8404) som utgis på Gyldendal forlag i 2019. Boken vil ha et eget kapittel om digitalisering i bransjen, og forfatterne har i den forbindelse kartlagt muligheter og utfordringer med BIM i flere prosjekteringsmiljøer.

Entreprisegruppen i Selmer har også sitt eget Bransjeprogram for Bygg og Anlegg. Som ledd i bransjeprogrammet skal alle våre advokater bidra til kunnskapsdeling innen bygg- og anleggsbransjen. Delingen av en åpen BIM-protokoll utgjør en del av dette arbeidet, og er ment å bidra til en åpen dialog blant kolleger om hvilke rammer som bør trekkes opp i digitale byggeprosjekter.

Kontaktperson
Kontaktperson:

Mads Fuglesang

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.fuglesang@selmer.no
+47 402 87 449

» Les mer om Mads

Johannes Meyer-Myklestad

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:j.meyer-myklestad@selmer.no
+47 976 40 048

» Les mer om Johannes