Arbeidsrett og pensjon


Ledelsen og arbeidstakerne er virksomhetens viktigste ressurser. I en konkurransepreget hverdag er det avgjørende å etablere gode rammeverk og ha en personalpolitikk som sikrer riktig kompetanse og som tiltrekker de beste ressursene. Samtidig er det viktig å ta de riktige grepene når organisasjonen må tilpasses som følge av endringer i markedet og virksomhetens inntjening.

Selmer håndterer hele det arbeids- og pensjonsrettslige fagfeltet. Vi har bred erfaring med å rådgi både private og offentlige virksomheter, og tilpasser alltid vår rådgivning til virksomhetenes behov. Vi kan ta fullt ansvar for å drive prosessene for kunden hvis det kreves, eller vi kan bistå i bakgrunnen som kvalitetssikrer hvis det er det som er ønskelig.

Selmer har bistått i flere av Norges største transaksjoner hvor håndteringen av virksomhetens ansatte har vært avgjørende for videre suksess. Vi er anerkjente for å hjelpe kundene med skreddersydde løsninger som sikrer gode omstillingsprosesser.

Transaksjoner og virksomhetsoverdragelser

Sentrale temaer vi arbeider med er strukturering av virksomhetsoverdragelser, incentivordninger, outsourcing, managementavtaler og konkurranseklausuler.

Omstillings- og nedbemanningsprosesser

Selmer tilrettelegger jevnlig for større og mindre omstillings- og nedbemanningsprosesser, hvor det forventes at arbeidsgiver er den profesjonelle part som sikrer at lovens hensyn ivaretas.

Alminnelig arbeidsrett

Vi tilbyr rådgivning innen alminnelig arbeidsrett, for eksempel ved inngåelse av arbeidsavtaler på alle nivåer, spørsmål knyttet til løpende arbeidsforhold, som HMS og krav til arbeidsmiljø, varsling, informasjon og drøfting, og arbeidstid. Ved avslutning av arbeidsforhold bistår vi blant annet med sluttavtaler, oppsigelser eller avskjed.

Kollektiv arbeidsrett

Innenfor kollektiv arbeidsrett bistår vi blant annet med håndtering av krav om etablering av tariffavtaler og medbestemmelsesspørsmål, og i forhandlinger med tillitsvalgte.

Pensjon

Innen pensjon arbeider vi med omlegging av pensjonsordninger både på kollektivt og individuelt nivå. Vi bistår både offentlige og private pensjonskasser med blant annet etablering av tjenestepensjonsordninger, individuelle pensjonsavtaler, avtalefestet pensjon (AFP) og gavepensjon.

Lederopplæring

Vi kan tilby lederopplæring og kursing innenfor hele det arbeids- og pensjonsrettslige fagfeltet. Eksempelvis tilbyr vi HMS kursing for ledere og arbeidsrettskurs for våre kunder.

Kontaktpersoner:

Hans Jørgen Bender

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.bender@selmer.no
+47 970 79 977

» Les mer om Hans Jørgen

Are Fagerhaug

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.fagerhaug@selmer.no
+47 982 67 017

» Les mer om Are

André Istad Johansen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.johansen@selmer.no
+47 900 16 755

» Les mer om André

Relaterte artikler:
Fagartikkel

Klage på
eiendomsskatt
for næringseien..

I disse dager skriver mange kommuner ut eiendomsskatt for 2017. I Oslo skrives den ut for [...]

Arrangement

Utvidet infor-
masjonsplikt
utover børsens

Velkommen til frokostseminar som gir innsikt i hvilke praktiske konsekvenser utvidet [...]

Arrangement

SelmerAjour: Når
ansatte stikker av
med bedriftens ..

Digitaliseringen gjør all informasjon lettere tilgjengelig. Dette er også tilfelle for [...]