Kompetanse

Vi løser kundens behovi tverrfaglige prosjekter


Selmer leverer forretningsjuridisk spisskompetanse supplert med finansiell kompetanse til norsk og internasjonalt næringsliv. Vår unike kombinasjon av juss, strategi og finans gir økt markedsforståelse, fleksibilitet og gjennomføringsevne som fører til bedre løsninger og merverdi for kunden.

Bransje

Arbeidsrett og pensjon

Ledelsen og arbeidstakerne er virksomhetens viktigste ressurser. I en konkurransepreget hverdag er [...]

Bransje

BIM

Digitale verktøy preger hverdagen for arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører. [...]

Bransje

Børs- og verdipapirrett

Norge har et svært aktivt kapitalmarked med betydelig tilstedeværelse av internasjonale aktører [...]

Bransje

Digital omstilling

Ny teknologi og innovasjon skaper nye muligheter for norske virksomheter og offentlig forvaltning i [...]

Bransje

Compliance

Tiltak mot økonomisk kriminalitet, som korrupsjon og hvitvasking, står høyt på agendaen hos [...]

Bransje

Eiendom

Selmers eiendomsavdeling har tre hovedpilarer; transaksjoner, eiendomsutvikling og entreprise. Det [...]

Bransje

Entreprise

Selmer har sterk kompetanse innen entreprise og bistår både byggherrer, rådgivere og [...]

Bransje

EU, EØS og konkurranserett

Norges deltakelse i EUs indre marked gjennom EØS-avtalen har bidratt til økonomisk vekst, økt [...]

Bransje

Finansiell analyse og transaksjonsstøtte

Når store verdier skal skifte eier eller står fare for å gå tapt er den riktige kompetansen [...]

Bransje

Konkurs

[...]

Bransje

Finansiering

Enhver kommersiell virksomhet trenger finansiering, både i form av strategisk rådgivning om hvilke [...]

Bransje

Finansregulatorisk

Den internasjonale finanskrisen og EUs ambisjon om å etablere et indre marked med felles regulering [...]

Bransje

Fornybar energi og miljø

Nasjonale og internasjonale energi- og klimamål har i kombinasjon med en omfattende teknologisk [...]

Bransje

Handel og industri

Norsk handel og industri har en historie som allerede fra oppstarten handler om kontinuerlige [...]

Bransje

Immaterial- og markedsføringsrett

Immaterielle rettigheter, ofte omtalt som IPR, utgjør ofte et helt sentralt grunnlag for en [...]

Bransje

IT-anskaffelser og outsourcing

I alle bransjer blir teknologi en stadig viktigere del av virksomheten. Når teknologi struktureres [...]

Bransje

Kontraktsrett

Kontrakter skal ivareta ditt firmas behov og være tilpasset virksomhetens forretningsmodell og [...]

Bransje

Media og telekom

Medie- og telekommunikasjonsbransjene særkjennes av sterk konkurranse, rask teknologisk utvikling [...]

Bransje

Offentlig sektor – myndighetskontakt

Norge er et gjennomregulert samfunn med en betydelig lovgivningsaktivitet av relevans for [...]

Bransje

Olje og gass

Salg av olje og gass er Norges største eksportnæring. Næringen står for opp mot 20 prosent av [...]

Bransje

Personvern og GDPR

Personopplysninger er verdifulle og kan i større grad benyttes kommersielt. Økt fare for [...]

Bransje

Private Equity

Private Equity fond (PE-fond) er blant de største og viktigste eierne av norsk næringsliv. Fondene [...]

Bransje

Restrukturering og insolvens

Restrukturering og insolvens spenner over et vidt område og mange bransjer og har i stadig økende [...]

Bransje

Selskapsrett

Selskapsretten er blant de sentralene fagene innen forretningsjussen og favner alle selskapsformer. [...]

Bransje

Shipping & offshore

Selv etter oljenedturen de siste år, er serviceindustrien knyttet til olje- og gassvirksomheten [...]

Bransje

Skatt og avgift

Det norske skatte- og avgiftsregelverket er under stadig endring og utvikling, og regelverket blir i [...]

Bransje

Transaksjoner og M&A

Kjøp og salg av selskaper, virksomheter og andre aktiva er en nødvendig forutsetning for vekst og [...]

Bransje

Transport og logistikk

Transport og logistikkhåndtering av varer og råstoff er kritiske faktorer for alle ledd i [...]

Bransje

Tvisteløsning

Vi forstår at tvister ofte innebærer en ekstraordinær situasjon for de involverte, selv om det er [...]

Bransje

Venture Capital

Vekstkapital er avgjørende for å bringe frem nye teknologiske og industrielle løsninger i [...]