Vi tenker annerledesfor å gjøre deg best


Vi følger jusstudentene gjennom hele studiet, og har et tilpasset program for hvert studieår. Vi tilbyr forskjellige aktiviteter og møteplasser for at vi skal bli bedre kjent med hverandre. Selmer bidrar med alt fra faglig påfyll gjennom forelesninger og manuduksjoner, til individuell veiledning med masteroppgaven.

Studentprogram

Traineeopphold

En unik mulighet til å omgjøre teori til praksis. Les mer om hva et traineeopphold hos Selmer kan gi deg her.

Manuduksjoner og seminar

Hvert semester arrangerer vi seminar og manuduksjoner om aktuelle emner. Seminarene holdes av erfarne advokater som til daglig arbeider med det aktuelle fagområdet. Følg med her og på Facebook for informasjon om neste arrangement.

Kollokvierom

Mangler kollokviegruppen din et sted å være? Benytt dere av et av våre møterom tirsdager, onsdager eller torsdager kl. 15:00-19:00. Dere får arbeide i rolige og topp moderne omgivelser og spiser middag hos oss.

Påmelding på e-post til kollokvie@selmer.no.

Selmerseminar

Selmerseminaret er et tilbud til studenter på 3. - 5. studieår. Seminaret strekker seg over tre dager. Vi jobber tverrfaglig med aktuelle case for å gi deg et innblikk i hvordan det er å jobbe som forretningsadvokat/rådgiver i Selmer. Har du lyst til å vite mer om seminaret finner du informasjon her.

Selmer PreCamp

Høsten 2014 lanserte vi et nytt konsept for deg som skal starte på 3. studieår ved UiO. Høsten 2017 utvidet vi med å lansere PreCamp Bergen. Med Selmer PreCamp har vi som mål å gi deg en innføring i fagområdet Formuerett I for Oslo-studentene og Kontraktsrett II og pengekrav for Bergen-studentene, med utgangspunkt i pensum og læringskrav. Les mer om arrangementet her.

Andre aktiviteter

Vi engasjerer oss også i andre studentaktiviteter i Oslo, Bergen og Tromsø og har blant annet årlig middag for årets praktikanter. I Bergen sponser vi studentkafeen Traumaten. Vi arrangerer også aktuelle forelesninger, og vi er alltid med på arbeidslivsdagene.

Følg oss på Facebook for jussrelaterte nyheter og invitasjoner til alle våre arrangementer.
Kontaktperson
Kontaktperson:

Trine Haanes

Stilling: Konsulent HR - i permisjon

Kontaktinfo:t.haanes@selmer.no
+47 918 53 986

» Les mer om Trine

Anne Helene Osberg

Stilling: Direktør HR

Kontaktinfo:a.osberg@selmer.no
+47 951 03 250

» Les mer om Anne Helene