Et litt annerledesprosedyreseminar


Studerer du juss på 3. - 5. studieår og synes prosedyre virker spennende? Selmer inviterer studenter til et todagers prosedyreseminar, som også inkluderer deltakelse i en prosedyrekonkurranse.

Rett på sak – prosedyreseminar

Du får spille en sentral rolle i en fiktiv rettssak om formuerettslige tema, blant annet obligasjonsrett og selskapsrett. Blant dem som bidrar under rettssaken er Selmers tidligere medarbeidere Petter Ringnes og Bård Skeie Hagen, som nå er dommere i hhv. Borgarting lagmannsrett og Oslo tingrett, samt Asbjørn Berg som er leder for Selmers tvisteavdeling. I tillegg bidrar våre spesialister på området; blant andre Carl Roberts, Martin Rove og Martin Lüttichau som har lang erfaring fra prosedyrefeltet.

Det blir fellesmåltider underveis og samling på kveldene med middag og hygge. Arrangementet er gratis

Tid: 26. - 27. februar 2019
Sted: Våre lokaler, Tjuvholmen allé 1
Passer for: Studenter på 3. - 5. studieår
Ønsker du å delta? Søk her, frist 11. februar 2019.
Har du andre spørsmål? Send en e-post til k.brekke@selmer.no.
Kontaktperson
Kontaktperson:

Kine Brekke

Stilling: HR-konsulent

Kontaktinfo:k.brekke@selmer.no
+47 415 08 402

» Les mer om Kine

Anne Helene Osberg

Stilling: Direktør HR

Kontaktinfo:a.osberg@selmer.no
+47 951 03 250

» Les mer om Anne Helene