En gyldensjanse


Trainee- og internshipordningen er en av de viktigste rekrutteringskanalene våre, samtidig som studentene er en verdifull ressurs i det daglige arbeidet. Som student i Selmer blir du kjent med arbeidet i et dynamisk advokatfirma med et helt unikt rådgivermiljø.

Traineeopphold og internship

En mulighet til å teste forretningsadvokat- og rådgiverrollen

Du får erfare hva det vil si å være enten advokatfullmektig eller analytiker, og anledning til å prøve ut dine teoretiske kunnskaper i praksis. Du inviteres med på alle våre interne arrangementer og opplæringstiltak.

Lengden på oppholdet er normalt fire uker. Under oppholdet får du en fadder og en faglig veileder. Du får tett oppfølging underveis og en grundig evalueringssamtale ved oppholdets slutt.

Når kan du søke?

Du bør ha påstartet 3. studieår når du søker praksisplass for å få best utbytte av et opphold hos oss. Du er nysgjerrig på hva det vil si å være forretningsadvokat eller rådgiver, er faglig sterk, ambisiøs og sosial.

Traineeopphold for jusstudenter

Et traineeopphold i Selmer gir deg anledning til å jobbe med alt fra juridiske utredninger, forliksklager, stevninger og tilsvar til innhenting av dokumentasjon og informasjon fra offentlige instanser. Du jobber sammen med erfarne advokater og rådgivere og får utfordrende og spennende arbeidsoppgaver. Vårt tverrfaglige miljø gir deg også mulighet til å jobbe med økonomer.

Selmers traineeordning er svært populær, og vi har til enhver tid to-fire jusstudenter inne i ordningen (utenom i juli). Vi har studenter fra alle de juridiske fakultetene i Norge. Søk traineeopphold her.

Internship for økonomistudenter

Et internship gir deg anledning til å jobbe med alt fra oppkjøp, salg og fusjoner til insolvens, restrukturering og gransking. Arbeidsoppgavene er varierte, og du samarbeider med erfarne siviløkonomer og statsautoriserte revisorer. Eksempler på oppgaver du kan være med på er verdivurderinger, selskapsanalyser og regnskapsanalyser. Vi har to-fire interns hvert år (ikke i juli). Søk på internship her. Vi vurderer interns i september hvert år.

Vil du vite mer om hvordan det er å jobbe som analytiker i Selmer? Les mer her

Kontaktperson
Kontaktperson:

Kine Brekke

Stilling: HR-konsulent

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:k.brekke@selmer.no
+47 415 08 402

» Les mer om Kine

Trine Haanes

Stilling: HR-konsulent

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:t.haanes@selmer.no
+47 918 53 986

» Les mer om Trine

Anne Helene Osberg

Stilling: Direktør HR

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:a.osberg@selmer.no
+47 951 03 250

» Les mer om Anne Helene