Praktisk &eksamensrettet påfyll


Vi holder en rekke manuduksjoner og introduksjonsforedrag for å bidra til at du skal stå enda bedre rustet til eksamen. Dette ønsker vi å fortelle deg om uten å bruke et traust bilde av en dommerhammer.

Manuduksjoner og kurs

Oslo - Introduksjonsforelesning i Sivilprosess

Partner Carl E. Roberts og senioradvokat Martin Lüttichau gir deg en introduksjon til sivilprosessen. Praktiske råd til studiehverdagen blir også flettet inn.

Les mer om forelesningen her

Tid: Forelesningen er gjennomført.
Sted: Våre lokaler, Tjuvholmen Allé 1
Ønsker du å delta? Meld deg på her.

 

Oslo - Rettskilde- og metodekurs

En introduksjon til metodebruk i jussen. Senioradvokat Anja Lange og fast advokat Helene Hem Halum gir en presentasjon av sentrale temaer, gjennomgår praktisk oppgave og gir gode råd til veien videre. Kurset passer for studenter på første studieår, men er åpent for alle som er interessert.

Les mer om kurset her

Tid: TBD 2019 kl. [...]. Vi serverer middag fra 16.30.
Sted: Våre lokaler, Tjuvholmen Allé 1
Ønsker du å delta? Påmelding kommer her.

Oslo - Manuduksjon i dynamisk tingsrett

Partner Tor Herdlevær og advokatfullmektig Sindre Larsen gir deg oversikt over faget og tar for seg utvalgte emner som kan komme til nytte under eksamen. Hovedelementene som blir gjennomgått er systematikken og de legislative hensynene, tredjemannskonfliktene og kreditorenes beslagsrett. I tillegg belyses faget ved gjennomgang av praktiske eksempler.

Les mer om manuduksjonen her

Tid:  TBD 2019 kl. [...]. Vi serverer frokost fra kl. 08.30.
Sted: Våre lokaler, Tjuvholmen Allé 1
Ønsker du å delta? Påmelding kommer her.

 

Oslo - Manuduksjon i aksjeselskapsrett (Formuerett II)

Partnerne Andreas Jarbø og Remi Dramstad gir en presentasjon av eksamensrelevante emner innen aksjeselskapsretten. Manuduksjonen vil særlig fokusere på reglene om selskapskapital, omsetning av aksjer samt vedtekter og aksjonæravtaler og er relevant for deg som går Formuerett II.

Les mer om manuduksjonen her

Tid: TBD 2019 kl. [...]. Vi serverer middag fra 16.30.
Sted: Våre lokaler, Tjuvholmen Allé 1
Ønsker du å delta? Påmelding kommer her.

 

Følg med på Facebook. og her på selmer.no for informasjon om vårt tilbud. Informasjonen oppdateres jevnlig når nytt innhold er på plass.
Kontaktperson
Kontaktperson: