Målrettetvidereutvikling


På vår interne læringsarena tilbys alle ansatte tilpasset opplæring. Kursene skreddersys de ulike stillingsgruppene og den enkeltes behov for å sikre alle en målrettet utvikling.

SelmerSkolen

Opplæringsprogram for nyansatte

For å utvikle seg i rollen som advokat eller rådgiver er det i tillegg til utvikling av fagkompetanse nødvendig å ha bransjekunnskap, gode kommunikasjonsferdigheter, kunne forhandle og beherske grunnleggende IKT-verktøy, for å nevne noe.

For våre nyansatte fullmektiger og analytikere har vi et opplæringsprogram som også er tilpasset de forskjellige forretningsområdene. Noen av disse obligatoriske emnene de første årene er:

Eksterne kurs

I tillegg til vår interne kursvirksomhet følger vi med på eksterne opplæringsmuligheter, og våre ansatte oppfordres til å delta på relevante eksterne kurs. Vi deltar på kurs og seminarer både i Norge og i utlandet der man også knytter nyttige kontakter og opparbeider seg eget nettverk.

Kontaktperson
Kontaktperson: