Utvikling ogindividuell oppfølging


Vår erfaring er at grunnlaget for en spennende karriereutvikling og gode resultater er en kombinasjon av personlige egenskaper og talenter, dine evner som lagspiller og god oppfølging av erfarne kolleger.

Din karriereplan

Talentprogrammet

Alle ansatte har sin individuelle karriereplan som kalles talentprogram. Gjennom regelmessige samtaler med leder og HR kartlegges opplæringsbehov og områder der det er ønskelig med ekstra oppfølging. Man har individuelle målsettinger som man følges opp på.

Selmers ambisjon med å gi alle så tett oppfølging er at vi ved å bruke tid på hverandre blir kjent med hverandres kvaliteter og utviklingsbehov. Vi kan dermed tilpasse oppgavene slik at hver enkelt får utviklet sine evner og talenter.

Talentprogrammet er et gjennomtenkt og fleksibelt program med tilpassede fokusområder for hver stillingsgruppe. Her inngår tiltak som fagopplæring, metodikk og learning-by-doing.

For at du skal bli en kollega det er berikende å jobbe sammen med, og samtidig en verdiskaper i vår organisasjon, sørger vi for at Selmer alltid er et spennende og utfordrende arbeidssted.

Kontaktperson
Kontaktperson:

Stian Hellstenius Hødnebø

Stilling: Head of Knowledge Development

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:s.hodnebo@selmer.no
+47 906 52 270

» Les mer om Stian

Anne Helene Osberg

Stilling: Direktør HR

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:a.osberg@selmer.no
+47 951 03 250

» Les mer om Anne Helene