Analytiker iSelmer


Som økonom eller revisor i Selmer er du tilknyttet vårt forretningsområde Finansiell analyse og transaksjonsstøtte og arbeide innen forretningsområdets tre kjerneområder.

Analytiker i Selmer

Bred kunnskapsplattform

Allerede tidlig i karrieren får du mulighet til å utvikle en verdifull forretningsforståelse ved at du blir involvert i alle faser av prosjektene. Vår arbeidsform gir deg god eksponering og en bred kunnskapsplattform.

Koblingen til de juridiske fagfeltene gir grunnlag for en helhetlig rådgivning som er unik, noe som igjen vil reflekteres i din kompetanse over tid.

Send åpen søknad på stilling som analytiker/rådgiver her.

Internship

Vi tilbyr internship til økonomi- og revisjonsstudenter.

Et internship gir deg anledning til å jobbe med alt fra oppkjøp, salg og fusjoner til insolvens, restrukturering og gransking. Arbeidsoppgavene er varierte, og du samarbeider med erfarne siviløkonomer og statsautoriserte revisorer. Eksempler på oppgaver du kan være med på er verdivurderinger, selskapsanalyser og regnskapsanalyser. Vi har to-fire interns hvert år (ikke i juli).

Søk på internship her.

Finansiell analyse

Et av våre kjerneområder er finansiell analyse. Som analytiker får du jobbe med ulike finansielle analyser for noen av Norges mest spennende virksomheter. Vi tilbyr blant annet finansiell modellering, kontantstrømanalyser, investeringsanalyser, sensitivitetsanalyser, regnskapsanalyser og markedsanalyser.

Transaksjonsstøtte

Du får jobbe med kunders ulike behov innen transaksjonsstøtte. Finansiell selskapsgjennomgang, verdivurderinger og bistand i forhandlinger ved kjøp og salg av virksomheter er noe av det vi tilbyr våre kunder. I dette ligger prosjektstyring, transaksjonsstruktur, verdivurderinger, finansiell due diligence, forhandlinger, kjøpesumsallokering og regnskapsfaglig rådgivning.

Granskning og Compliance

Vårt tredje kjerneområde er Granskning og Compliance. Som analytiker er du med i team som gjør finansielle gjennomganger ved granskninger. Du vil også kunne bistå i forbindelse med integritetsundersøkelser (IDD). 

Kontaktperson
Kontaktperson:

Kine Brekke

Stilling: HR-konsulent

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:k.brekke@selmer.no
+47 415 08 402

» Les mer om Kine

Trine Haanes

Stilling: HR-konsulent

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:t.haanes@selmer.no
+47 918 53 986

» Les mer om Trine

Mikael Minge

Stilling: Seniormanager

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.minge@selmer.no
+47 918 56 419

» Les mer om Mikael