Vi legger forholdenetil rette for deg


Selmerstipendet inkluderer 40.000 kroner, tilhørende kontorplass og faglig veiledning.

Selmerstipend

Som stipendiat mottar du 40.000 kroner i støtte. Du får kontorplass, faglig veiledning og tilgang til vårt bibliotek og kantine ved vårt kontor i Oslo. I tillegg inviteres du med på interne arrangement og opplæringstiltak.

Hvor ofte vi tildeler stipendet avhenger av hva som er temaet for oppgavene i søknadene vi mottar. For å kunne gi studentene best mulig bistand underveis ønsker vi å tilby veiledning som er relevant i forhold til vår kompetanse og våre fagområder.

Søknadsfrister

Vi oppfordrer deg som skal skrive masteroppgave innen forretningsjuss om å søke Selmerstipendet. Søknadsfrist for studenter som skal skrive oppgave om høsten er 1. april, skal du skrive om våren er fristen 1. oktober.

Søk Selmerstipendet

Søknaden skal inneholde angivelse av hvilken forretningsjuridisk problemstilling du ønsker å skrive om. Du får hjelp til å avgrense oppgaven og innspill fra advokater som har praktisk erfaring med det aktuelle fagområdet. Dersom du ikke har en aktuell problemstilling på forhånd, vil vi hjelpe deg med det. CV og karakterutskrift skal legges ved søknaden.

Søk på selmerstipendet

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner:

Trine Haanes

Stilling: Konsulent HR - i permisjon

Kontaktinfo:t.haanes@selmer.no
+47 918 53 986

» Les mer om Trine

Anne Helene Osberg

Stilling: Direktør HR

Kontaktinfo:a.osberg@selmer.no
+47 951 03 250

» Les mer om Anne Helene