Et litt annerledesprosedyreseminar


Studerer du juss på 3. - 5. studieår og synes prosedyre virker spennende? Selmer inviterer studenter til et todagers prosedyreseminar, som også inkluderer deltakelse i en prosedyrekonkurranse.

Rett på sak – prosedyreseminar

Du får spille en sentral rolle i en fiktiv rettssak om formuerettslige tema, blant annet obligasjonsrett og selskapsrett. Selmers tidligere medarbeidere Kristin Normann og Petter Ringnes, som nå er dommere i henholdsvis Høyesterett og Borgarting lagmannsrett, er blant dem som bidrar under rettssaken, i tillegg til våre egne spesialister på området.

Det blir fellesmåltider underveis og samling på kveldene med middag og hygge. Arrangementet er gratis

Tid: 29. - 30. mars 2017
Sted: Våre lokaler, Tjuvholmen allé 1
Passer for: Studenter på 3. - 5. studieår
Ønsker du å delta? Søk her! Søknadsfristen er 1. mars 2017
Har du andre spørsmål? Send en e-post til t.haanes@selmer.no
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner:

Trine Haanes

Stilling: Konsulent HR

Kontaktinfo:t.haanes@selmer.no
+47 918 53 986

» Les mer om Trine

Anne Helene Osberg

Stilling: Direktør HR

Kontaktinfo:a.osberg@selmer.no
+47 951 03 250

» Les mer om Anne Helene