Podcast:Selmer om arbeidsrett


Podcasten, Selmer om Arbeidsrett, er basert på manuduksjonene som Hans Jørgen Bender og André Istad Johansen holder for studenter ved Universitetet i Oslo. Nye episoder blir lagt til forløpende.

Podcast

Hans Jørgen Bender og André Istad Johansen har begge over 20 års erfaring innen området, og bruker sin solide kunnskap til å gi gode eksempler for å knytte teori mot praksis. Hans Jørgen er tilknyttet kompetanseområdene Arbeidsrett og pensjon og Transaksjoner og M&A. Han arbeider blant annet med virksomhetsoverdragelser og alle typer arbeidsrettslig rådgivning. André er medlem av kompetanseområdet Arbeidsrett og pensjon, og er en av Norges fremste eksperter innen dette feltet. Han bistår en rekke norske og internasjonale virksomheter med alle typer arbeidsrettslig rådgivning og er sensor i arbeidsrett ved UiO.

Tilknytningsforholdene

Her gjennomgår vi de forskjellige tilknytningsformene en person kan ha til en virksomhet. Hovedregelen i norsk rett er at du skal ansettes fast, og at du har et løpende arbeidsforhold som bare kan avsluttes gjennom en oppsigelse hvor det foreligger et saklig grunnlag, men vi har sett en utvikling i samfunnet de senere årene med andre typer tilknytningsformer. Dette gjelder blant annet midlertidige ansettelser, konsulentavtaler og at arbeidsgiver kjøper arbeidskraft hos f.eks. et bemannings- eller vikarbyrå.

Hør episoden her.

Virksomhetsoverdragelse

I denne episoden forteller vi om et av de arbeidsrettslig vanskeligste temaene, det finnes mye rettspraksis om virksomhetsoverdragelser, både fra norske domstoler og EU-domstolen og det har vært en utvikling over flere år. Her forklarer vi hvorfor vi har regler om virksomhetsoverdragelse i aml, hva disse reglene skal verne og hva er som er grunnvilkårene i regelverket.

Hør episoden her.

Oppsigelse pga. virksomhetens forhold

Dette temaet gjelder blant annet virksomheter som er i en vanskelig økonomisk situasjon og som ønsker nedbemanninger, oppsigelser eller nedskjæringer. Grunnen til at virksomheten ønsker dette er ofte at de har for mange ansatte til å utføre arbeidsoppgavene, eller at man har feil type kompetanse. Her skilles det mellom permitteringer og mer varige tiltak som oppsigelser.

Hør episoden her.

Oppsigelse

Her gjennomgås bestemmelsene om oppsigelse i arbeidsmiljøloven § 15-7, begrunnet med arbeidstakers eget forhold. Dette er et av de områdene det er vanskeligst å gi råd innen, blant annet pga. at ordlyden i lovteksten gir liten veiledning. Vi må derfor gå til rettspraksis og forarbeidene for å få veiledning på hva som er terskelen for når en oppsigelse er saklig begrunnet.

Hør episoden her.

Avskjed og suspensjon

André og Hans Jørgen snakker om to temaer som er veldig nært beslektet. Avskjed er den mest dramatiske sanksjonen man har innenfor et arbeidsforhold og gir arbeidsgiver rett til å avslutte et arbeidsforhold. Suspensjon innebærer at arbeidstaker, i en periode, ikke har rett til å utføre arbeidsoppgavene, men mottar vanlig lønn.

Hør episoden her.

Lojalitetsplikt

I denne episoden har Hans Jørgen fått med seg advokatfullmektig Anne-Beth Engan. Lojalitetsplikt er et stort og interessant tema som er viktig i et hvert kontraktsforhold. I arbeidsforhold inngår man en langvarig kontrakt på ubestemt tid. Arbeidsforholdet er dynamisk, endrer seg over tid og består av et gjensidig avhengighetsforhold. Lojalitetsplikt i et arbeidsforhold må derfor sees i lys av disse grunnleggende elementene.

Hør episoden her.

Tilgjengelig på iTunes

Hør alle episoder og abonner på podcasten her