Gode råd på veien


Gode råd får man aldri nok av. Her samler vi de beste rådene våre for å hjelpe deg med å nå dine gründerdrømmer.

Kompetanse

Konkurranseklausuler i arbeids- og aksjonærforhold


Med virkning fra 1. januar 2016 gjelder nye regler for konkurransebegrensende klausuler i arbeidsforhold. Reglene er inntatt som nytt kapittel 14 A i arbeidsmiljøloven. Allerede[...]

Kompetanse

Hvem eierdet de ansatte skaper?


Eierskap til immaterielle rettigheter (IPR) er særlig viktig for oppstartsbedrifter i jakten på investorer og kapital. Men hva skjer egentlig med IPR når rettighetene skapes[...]

Kompetanse

IP-strategi for startups


Immaterielle rettigheter (IP) utgjør en stadig større andel av verdien av norske og internasjonale virksomheter og er viktig for å tiltrekke investorer og kapital. Viktigheten[...]

Kompetanse

Starte opp som aksjeselskap?


Enhver næringsdrivende må ta stilling til organisasjonsform for virksomheten. Normalt vil aksjeselskap være den beste selskapsformen for gründerselskaper. Her gjør vi nærmere rede for ulike[...]

Kompetanse

Kravet til skriftlig arbeidsavtale


Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjelder uavhengig av om ansettelsen er fast eller midlertidig, eller om den er på heltid eller[...]

Kompetanse

Eie aksjer direkte eller via holdingsselskap?


Når man starter et aksjeselskap må du ta stilling til om du skal eie aksjene direkte (personlig) eller gjennom et holdingsselskap, det vil si gjennom[...]

Kompetanse

Hvordan finansiere gründerdrømmen?


Alle bedrifter trenger kapital – penger – for å utvikle seg. Ansatte skal ha lønn, leverandører skal ha betalt og staten skal ha sitt gjennom[...]

Kompetanse

CorporateHousekeeping


Å drive firma i form av et aksjeselskap krever orden i sysakene. Dette er noe flere startups særlig vil merke første gang de er i[...]