Vi hjelper deg!


Selmer har engasjert seg i utviklingen av det norske start-up og innovasjonsmiljøet i mange år. Vi kjenner derfor godt hvilke problemstillinger som dukker opp når man starter egen virksomhet, enten det er jus, økonomi eller strategi, og har erfaringen både fra start-up og investorsiden som gjør at vi effektivt kan hjelpe gründere i å realisere sin virksomhet.

Vi bistår løpende oppstartsselskaper innen en rekke juridiske fagfelt, i tillegg brukes vi som diskusjonspartner ved strategiske og kommersielle vurderinger. Vårt mål er at Selmers spisskompetanse skal være tilgjengelig for gründere, på forutsigbare, kommersielle vilkår som gründere kan leve med. Er du MESH-medlem har du derfor gjennom vår samarbeidsavtale med MESH blant annet tilgang på gratis oppstarts samtale. Vi tilbyr også andre gründere rimelig "kom-i-gang" hjelp. Vi har opparbeidet oss et bredt kontaktnett innenfor innovasjons-, start-up- og investormiljøene, og vi videreformidler gjerne kontakter med disse som en del av vår bistand.

Våre tjenester

Vi bistår med alle type rettsspørsmål av betydning for oppstarts-selskaper og tidligfasevirksomheter. I tillegg til juridiske råd tilbyr vi også finansiell og strategisk rådgivning gjennom våre økonomer og revisorer. Områder og tjenester vi ofte hjelper gründere med er:

Selskapsrett og transaksjoner (Corporate)

Skatt

Arbeidsrett og pensjon

Immaterialrett

IT og outsourcing

Finansiell analyse og transaksjonsstøtte

Kontaktpersoner:

Remi Christoffer Dramstad

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:rcd@selmer.no
+47 414 41 564

» Les mer om Remi Christoffer

Nils Kristian Einstabland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.einstabland@selmer.no
+47 402 13 723

» Les mer om Nils Kristian

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Andreas Jarbø

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.jarbo@selmer.no
+47 930 09 007

» Les mer om Andreas

Martin Berggreen Rove

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.rove@selmer.no
+47 950 68 150

» Les mer om Martin