Nytt fra
Fagartikkel

Skal reisetid regnes som arbeidstid?

Høyesterett har tatt stilling til om en politimanns reiser, til og fra spesialoppdrag på andre [...]

Aktuelt

Vil du bli
prosjekt-
praktikant?

Selmer søker jusstudent som har gjennomført 3. studieår til engasjement som prosjektpraktikant i [...]

Arrangement

Frokostseminar: #metoo – slik...

Arbeidsgivere i villrede bidrar til unødvendige belastninger for involverte i varslingssaker. [...]

Fagartikkel

Dette må du
vite om bonus-
og incentivord..

Bonus- og incentivordninger skal motivere ansatte til innsats og adferd som understøtter [...]

Arrangement

Bonus- og incentivordninger i...

Velkommen til frokostseminar hvor vi ser nærmere på bonus- og incentivordninger, hvilke ordninger [...]

Fagartikkel

Nye regler for arbeidstid

Fra 1. juli utvides adgangen til kveldsarbeid i arbeidsmiljøloven. Det innebærer at arbeidstaker [...]

Fagartikkel

Nye krav til varslingsrutiner

1. juni i år vedtok Stortinget å endre reglene for varsling. Endringene i arbeidsmiljøloven [...]

Arrangement

Korrupsjon og
arbeids-
kriminalitet ..

Arbeidsintensive bransjer som industri og olje, bygg og anlegg, og transport og renhold er spesielt [...]

Fagartikkel

Når ansatte
stikker av med
bedriftens gull

Digitaliseringen gjør at ansatte eller konsulenter lett kan stikke av med store mengder [...]

Arrangement

SelmerAjour: Når
ansatte stikker av
med bedriftens ..

Digitaliseringen gjør all informasjon lettere tilgjengelig. Dette er også tilfelle for [...]

Arrangement

Hvordan hånd-
tere ansatte i
transaksjoner?

Omorganiserings- og konsolideringsprosesser har blitt hverdagen for en rekke norske virksomheter. [...]

Fagartikkel

Konkurranse-
klausuler må
endres før års..

Fra nyttår gjelder de nye reglene om konkurranseklausuler også for slike klausuler inngått før [...]

Arrangement

Expert night:
Hvordan lovlig
engasjere medar..

Det er flere måter start-ups lovlig kan engasjere medarbeidere; konsulenter, fast ansatte, [...]

Aktuelt

Selmer med podcast-suksess

Selmers podcast "Selmer om arbeidsrett" som ble lansert i begynnelsen av mai er allerede lastet ned [...]

Arrangement

Fagkveld med temaer innen Private Equity...

Velkommen til fagkveld for PE/VC-miljøet i Trondheim 2. juni 2016. Seminaret arrangeres av Selmer i [...]

Arrangement

Under-
performance
– saklig grunn...

Arbeidstaker fremstår som kompetent, dyktig og dedikert til jobben under intervjuet. I ettertid [...]

Arrangement

Økt aldersgrense
og nye konkur-
ranseklausuler

Flere regelendringer på arbeidsrettens område krever at arbeidsgivere nå gjør nødvendige [...]

Fagartikkel

Nye regler
om konkurranse-
klausuler

Fra 1. januar 2016 trer et nytt regelverk for konkurranse-, kunde-, og rekrutteringskausuler i [...]

Studentarrangement

Manuduksjon i
arbeidsrett

Manuduksjonen gir deg arbeidsretten i et nøtteskall og dekker alle sentrale emner. På bakgrunn av [...]

Fagartikkel

Utsetter
lovforslag

Behandlingen av de foreslåtte lovendringene om konkurransebegrensende klausuler for ansatte er [...]

Arrangement

Seminar om
nye konkurranse-
klausuler for ansatte

Regjeringen har foreslått nye regler for konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler. Forslaget [...]

Fagartikkel

Begrensninger i
konkurranse-
klausuler?

Regjeringen foreslår innskjerping av dagens regler og praksis om konkurranseklausuler. Forslaget om [...]

Fagartikkel

Forholdet til
drifts- og
vedlikeholds...

Eiendom selges ofte ved overdragelse av aksjene i såkalte SPV'er (Single Purpose Vehicle), hvor den [...]

Arrangement

Incentiver og
management-
pakker

Bli med på PE for breakfast/Breakfast for PE tirsdag 16. september 2014, Selmer og Norsk [...]

Fagartikkel

Forslag om omfattende endringer i...

Regjeringen Solberg varsler i dag omfattende endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene knytter seg [...]

Aktuelt

Strålende omtaler til Arbeidsliv

Forretningsområde for Arbeidsliv oppnår gode rangeringer og får strålende omtale fra både [...]

Arrangement

Omstilling og nedbemanning

Hvordan gå frem for å sikre en forsvarlig, effektiv og god prosess? [...]

Fagartikkel

Arbeidsgivere kan ilegges milliongebyr

Fra nyttår kan Arbeidstilsynet ilegge overtredelsesgebyr til arbeidsgivere, oppdragsgivere og [...]

Fagartikkel

Ansatt og aksjonær – eierbasert lønn

Tradisjonelt har ansatte i liten utstrekning vært aksjonærer i virksomheten de arbeider i. I den [...]

Arrangement

Frokostseminar - eierbasert avlønning

Frokostseminaret vil ta for seg hvorfor eierbasert lønn kan være en god insentivmodell, hvilke [...]