Nytt fra
Fagartikkel

Håndtering av
korrupsjons-
risiko i joint ven..

Toneangivende selskaper ser nå nærmere på om de håndterer korrupsjonsrisikoen i heleide og [...]

Aktuelt

Møt Selmers
olje-, gass- og
offshoreteam

Selmer har en solid markedsposisjon innenfor olje, gass, offshore og maritim virksomhet. Vi har [...]