Nytt fra
Arrangement

Godt gründer-
samarbeid lønner seg

Velkommen til treff for kvinnelige gründere. Andre samling fokuserer på ulike aspekter knyttet [...]

Arrangement

Halvdagsseminar: Er din start-up klar...

EUs personvernforordning (GDPR) trer i kraft i EU den 25. mai 2018 og vil også gjelde i Norge. Så [...]

Arrangement

Hvordan lykkes som gründer?

Selmer inviterer til treff for kvinnelige gründere. Temaet for første samling er "Hvordan lykkes [...]

Fagartikkel

Nye krav til
næringsdeklara-
sjon på matvarer

Den 13. desember 2014 ble det innført nye regler for merking av mat i Norge. De generelle kravene [...]

Fagartikkel

Nye EU-regler til beskyttelse av...

Den 14. april stemte EU-Parlamentet for å tiltre Forretningshemmelighetsdirektivet. Direktivet kan [...]

Fagartikkel

IP-strategi for startups

Immaterielle rettigheter (IP) utgjør en stadig større andel av verdien av norske og internasjonale [...]