Søk i nyhetsarkivet

Søk i nyhetsarkivet

Nyhetssøk

Sorter etter nyhetskategori

Aktuelt

Skatt på
reisepoeng
i arbeidslivet

Fra 1. januar 2019 plikter du som arbeidsgiver å innrapportere ansattes private bruk av bonuspoeng [...]

Regulatorisk
sandkasse
for FinTech

Utvalgte selskaper skal innen utgangen av 2019 få mulighet til å teste ut produkter, teknologier [...]

Aktuelt

Rentebegren-
sningsreglene
utvides

Gjelder nå også eksterne rentekostnader. [...]

Fagartikkel

M&A med Kina
– innsikt skaper
muligheter

Mulighetene for grensekryssende transaksjoner mellom Norge og Kina er bedre enn på mange år. Kina [...]

Aktuelt

Høy Chambers-
rangering
for Selmer

Selmer scorer høyt på Chambers aller første FinTech-rangering i Norge. I tillegg nevnes [...]

Aktuelt

Indeks-
reguleringer
i byggebransjen

I bygg- og anleggsbransjen har det blitt stadig vanligere å gi fast pris også for langvarige [...]

Arrangement

PE for Breakfast:
Helse-
investeringer

Velkommen til PE for breakfast tirsdag 13. november 2018, Selmer og Norsk Venturekapitalforenings [...]

Arrangement

Share classes, liq.prefs and convertible...

Begin your day with a healthy breakfast and a quality presentation from Advokatfirmaet Selmer's [...]

Fagartikkel

Back-to-back
i landbasert
entreprise

Innen entreprise- og rådgivningskontrakter er det vanlig å prate om "back-to-back"-kontrakter [...]

Transaksjoner

Ambea
kjøper
Aleris Omsorg

Det svenske selskapet Ambea har inngått en avtale med Aleris om kjøp av omsorgsvirksomheten i [...]

Arrangement

Fallgruver og
muligheter til-
knyttet bruks..

En beskrivelse av hva lokalene skal brukes til inkluderes normalt i leiekontrakter. Det er ofte [...]

Fagartikkel

Statsbudsjett 2019
- satsreduksjon,
lettelser og inn...

Statsbudsjettet for 2019 inneholder forslag til en rekke skatte‐ avgiftsendringer som vil ha stor [...]