Søk i nyhetsarkivet

Søk i nyhetsarkivet

Nyhetssøk

Sorter etter nyhetskategori

Aktuelt

OKEA kjøper
Shells eierandeler

OKEA AS har inngått avtale med A/S Norske Shell om kjøp av Shells eierandeler i feltene Draugen [...]

Arrangement

Edtech: trender
og investerings-
muligheter

Velkommen til PE for breakfast/Breakfast for PE tirsdag 19. juni 2018, Selmer og Norsk [...]

Aktuelt

Satte antikorrupsjon på agendaen

7. og 8. juni samlet den femte Antikorrupsjonskonferansen over 230 deltakere fra privat og offentlig [...]

Aktuelt

Slik skal digital-
direktør forbedre
Selmer

Allerede i 2017 utarbeidet Selmer en digital tilstandsanalyse sammen med et eksternt konsulentfirma. [...]

Fagartikkel

Samspills-
kontrakter – kun
for solskinns..

En samspillskontrakt er en kontrakt der de typiske "motpol"-posisjonene til byggherre og [...]

Fagartikkel

Forberedelser
viktig i compli-
ancearbeidet

Å sette virksomheten i stand til å gjennomføre tilstrekkelige undersøkelser som fører frem til [...]

Fagartikkel

Utkontraktering
- krav, avtale-
regulering og ..

En økende grad av utkontraktering av IKT-tjenester fra finansforetak stiller større krav til [...]

Aktuelt

Trude Gran Melbye ny eiendomspartner

Selmer styrker eiendomsteamet med Trude Gran Melbye (37) som ny partner fra 11. juni 2018. Trude [...]

Fagartikkel

Skal reisetid regnes som arbeidstid?

Høyesterett har tatt stilling til om en politimanns reiser, til og fra spesialoppdrag på andre [...]

Fagartikkel

Skjerper kravene
til fast an-
settelse og ..

Stortinget har vedtatt nye regler om at alle faste ansatte skal sikres forutsigbarhet og et reelt [...]

Fagartikkel

Skatteendringer i
revidert
nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble fremlagt i dag. Det er få store nyheter på skatte- og [...]

Aktuelt

Helgeland Kraft blir konsern

Helgeland Kraft er blant de større regionale kraftselskapene i Norge med virksomhet innenfor [...]