Søk i nyhetsarkivet

Søk i nyhetsarkivet

Nyhetssøk

Sorter etter nyhetskategori

Fagartikkel

Rederiskatteordningen godkjent for en ny...

14. desember 2017 godkjente EFTAs overvåkningsorgan, ESA, den norske rederiskatteordningen frem til [...]

Fagartikkel

Mer fleksibilitet med nye regler om...

Fra nyttår blir det enklere å avtale unntak fra regelverket sammen med de ansatte og lokale [...]

Fagartikkel

Forpliktelser og risiko frem i lyset

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er en viktig finansieringskilde for bankene. Krysseierskap i [...]

Fagartikkel

Utvidet makt til
det "nye" For-
brukertilsynet

Fra 1. januar 2018 styrkes forbrukernes rettigheter og vern ved flere endringer i [...]

Fagartikkel

Ny bestemmelse i aksjeloven – mer...

I sommer ble det åpnet for at aksjeselskap og aksjeeiere kan kommunisere seg imellom ved hjelp av [...]

Aktuelt

Samarbeider med ledende...

Silicon Valley startup-akselerator, The Founder Institute, tilbyr et intensivt akseleratorprogram [...]

Aktuelt

Partneropprykk 2018

Senioradvokatene Øyvind Olimstad (40), Stian Berger Røsland (41) og Eirik Riddervold (41) blir [...]

Kronikk

Kryptovaluta og skatt

Kryptovaluta kan defineres som krypterte digitale betalingsmidler med desentralisert kontroll. [...]

Aktuelt

Bistår i opp-
graderingen av
regionalnettet ..

De siste årene har et ekspertteam fra Selmer bistått Lofotkraft AS med rettighetserverv og [...]

Arrangement

Lanserer
fordypningskurs
i leiekontrakter

Mange utleiere har egne leiestandarder eller bruker andre standardkontrakter, men tilpasning til den [...]

Fagartikkel

EFTA-domstolen: Reisetid skal regnes...

EFTA-domstolen slår i en ny uttalelse fast at nødvendig tid som medgår til arbeidstakers reiser [...]

Director of Innovation and...

Vi ser etter deg som ønsker å være en endringskatalysator, drive digitaliseringen av våre [...]