Søk i nyhetsarkivet

Søk i nyhetsarkivet

Nyhetssøk

Sorter etter nyhetskategori

Fagartikkel

Digitaliseringen
øker teknostress

Gjennom ny teknologi og digitalisering har svært mange ansatte muligheten til å jobbe 24/7 og [...]

Arrangement

Korrupsjon og
arbeids-
kriminalitet ..

Arbeidsintensive bransjer som industri og olje, bygg og anlegg, og transport og renhold er spesielt [...]

Transaksjoner

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB...

Selmer har bistått Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) i årets største [...]

Fagartikkel

FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE FOR...

Et lovutvalg har i NOU 2017:1 foreslått endringer i verdipapirhandelloven for å gjennomføre et EU [...]

Aktuelt

Solide rang-
eringer for
Selmer ..

Chambers and Partners har nå lansert sin "Global Edition 2017" hvor vi opprettholder gode [...]

Aktuelt

Amerra Capital
Management
kjøper Marine ..

Selmer har bistått amerikanske Amerra Capital Management i oppkjøpet. Amerra vil videre bidra med [...]

Aktuelt

Selmer utvider
satsing på
sjømatnæringen

Selmer styrker sin satsing i sjømatnæringen og etablerer en dedikert sjømatgruppe med erfarne [...]

Fagartikkel

Når ansatte
stikker av med
bedriftens gull

Digitaliseringen gjør at ansatte eller konsulenter lett kan stikke av med store mengder [...]

Aktuelt

Selmer-advokat
inn i Verdipapir-
utvalget

Finansdepartementet har oppnevnt senioradvokat Andreas Jarbø i Selmer som sekretær i [...]

Fagartikkel

Utvidet infoplikt
når børsen er
stengt

Fra og med 1. april må utstedere offentliggjøre innsideinformasjon umiddelbart, selv om Oslo Børs [...]

Fagartikkel

Nye regler
begrenser bruk
av underleverlev..

Nye regler for offentlige innkjøp skal bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet og setter [...]

Fagartikkel

Hybridfinansier-
ing kan gi ..

Hybridkapital, som er en mellomting mellom lån og egenkapital, brukes i stadig større grad for å [...]