Søk i nyhetsarkivet

Søk i nyhetsarkivet

Nyhetssøk

Sorter etter nyhetskategori

Aktuelt

Styrker offshore-
kompetansen

Selmer styrker olje, gass og offshoreteamet og henter inn Norman Hansen Meyer (37) fra Nordisk [...]

Arrangement

Er HR-organis-
asjonen din klar
for nye person..

HR blir direkte berørt av det nye personvernregelverket som trer i kraft i mai 2018. [...]

Arrangement

Pareto og Selmer
på Arendalsuka
2017

Ryggraden i det norske kraftsystemet, vannkraftnæringen, er under press. Samtidig som strømprisene [...]

Studentarrangement

DET ER DEILIG Å KOMME I GANG IGJEN!

Etter en etterlengtet ferie, med nye impulser i bagasjen, så er det godt å komme i gang igjen. [...]

Fagartikkel

Forslag om GDPR-gjennomføring i norsk...

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger ble sendt på høring 6. juli 2017. [...]

Aktuelt

Genesta kjøper Marieboes gate 13

Selmer har bistått Genesta med kjøp av Marieboes gate 13 i Oslo for ca 59 millioner EURO fra T. [...]

Fagartikkel

Endringer i aksjeloven trer i kraft

De fleste av de vedtatte endringene i aksjelovgivningen trer i kraft 1. juli 2017. Lovendringene ble [...]

Fagartikkel

Hva innebærer de
økte kravene til
styre og ledelse?

Kravene til verdipapirforetakets styre og ledelse øker med MiFID II. Egnethetskravene presiseres, [...]

Fagartikkel

Nye regler for arbeidstid

Fra 1. juli utvides adgangen til kveldsarbeid i arbeidsmiljøloven. Det innebærer at arbeidstaker [...]

Fagartikkel

Nye krav til varslingsrutiner

1. juni i år vedtok Stortinget å endre reglene for varsling. Endringene i arbeidsmiljøloven [...]

Fagartikkel

Strengere krav
til produkt-
kontroll og salg

Detaljert risikoanalyse og identifisering av målgruppe for hvert eneste finansielle instrument [...]

Fagartikkel

Provisjon
eller uavhengig
rådgiver

Flertallet av norske sparebanker må velge mellom returprovisjonen fra sine leverandører og [...]