Søk i nyhetsarkivet

Søk i nyhetsarkivet

Nyhetssøk

Sorter etter nyhetskategori

Aktuelt

The Legal 500
2019: Fortsatt
gode plasseringer

Rangeringsbyrået The Legal 500s årlige advokatrangering er her. Selmer-partner Mikkel Vislie er [...]

Aktuelt

Advokatassistent
til Stavanger-
kontoret

Vi søker en advokatassistent som skal bistå advokatene ved vårt kontor i Stavanger og i tillegg [...]

Aktuelt

Selmer advises
Infront ASA
in the...

Selmer advises Infront ASA in the acquisition of vwd Group to create leading European financial [...]

Aktuelt

Lovfesting av
den ulovfestede
gjennomskjæringsnormen

Finansdepartementet fremmet i går, 10. april, forslag om lovfesting av den ulovfestede [...]

Aktuelt

NATIONAL PLAN FOR
ONSHORE WIND
IN NORWAY

On 1 April, the Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) issued a draft proposal for a [...]

Aktuelt

The US considers
Venezuela
secondary sanctions

The U.S. sanctions program against Venezuela has become one of the U.S.’ most active sanctions [...]

Aktuelt

Vi søker
Head of Market

Selmer gir råd til kunder på de viktigste samfunnsområdene i Norge, og har betrodde posisjoner i [...]

Aktuelt

To nye bøker
fra entreprise-
teamet

Gjennom vårt Bransjeprogram for Bygg og Anlegg (BBA) ønsker entrepriseteamet i Selmer å dele [...]

Aktuelt

Chambers 2019:
Flere Selmer-partnere
utmerker seg

Analysebyrået Chambers and Partners har nå publisert sine to årlige rangeringer over verdens [...]

Aktuelt

NYE MEGLER-
STANDARDER
FOR LEIEKONTRAKTER

Meglerstandardene benyttes i de fleste leieforhold i eiendomsbransjen. I januar 2019 ble det [...]

Aktuelt

Skatt

personalgoder

Fra 2019 er det innført en rekke endringer i reglene for beskatning av personalgoder. I mars 2019 [...]

Aktuelt

Innføring av PSD2
stiller skjerpede
krav til banker

Krav til risikovurdering, styring og kontroll av operasjonell og sikkerhetsmessig risiko, samt [...]