Søk i nyhetsarkivet

Søk i nyhetsarkivet

Nyhetssøk

Sorter etter nyhetskategori

Fagartikkel

Investerer du
egentlig gjennom
et alternativt..

Den vide definisjonen av alternative investeringsfond (AIF) kan fange opp langt flere selskaper enn [...]

Fagartikkel

Statsbudsjett 2018
– Et budsjett uten
store endringer

Statsbudsjettet for 2018 inneholder færre forslag til endringer på skatte- og avgiftsområdet enn [...]

Kronikk

Cyberkriminalitet
må på styrets og
daglig leders ..

Hvordan sørge for at du sikrer deg mot de reelle truslene som virksomheten din er utsatt for? [...]

Aktuelt

Kan bli
"Legal Adviser
of the Year"

Mergermarket har nominert oss som kandidat til den årlige prisen "Norway M&A Legal Adviser of the [...]

Fagartikkel

Ikke mva-fradrag
ved kjøp eller
salg av eiendom..

I to dommer som har blitt avsagt den siste uken har skatteetaten vunnet frem med at de ikke er [...]

Fagartikkel

Restrukturering
i offshore

Oljenedturen har rammet leverandørindustrien og offshorenæringen hardt og restrukturering og [...]

Fagartikkel

Supplytime 2017
- de viktigste
oppdateringene

I sommer lanserte BIMCO en oppdatert versjon av Supplytime 2005. Supplytime-serien har vært en [...]

Fagartikkel

Håndtering av
korrupsjons-
risiko i joint ven..

Toneangivende selskaper ser nå nærmere på om de håndterer korrupsjonsrisikoen i heleide og [...]

Fagartikkel

Manglende for-
utsigbarhet i
tariffregulering..

Rettssaken om gyldigheten av blant annet tariffreduksjonen i Gassled, fastsettelsen av tariffene for [...]

Fagartikkel

Kinesiske
investeringer til
norsk sokkel

Både flere tilgjengelige transaksjonsobjekter og mindre avstand mellom selgers og kjøpers prising [...]

Aktuelt

Møt Selmers
olje-, gass- og
offshoreteam

Selmer har en solid markedsposisjon innenfor olje, gass, offshore og maritim virksomhet. Vi har [...]

Fagartikkel

Fjerningsansvar
for aksjeselgere
på norsk sokkel?

Olje- og energidepartementet (OED) orienterte høsten 2016 industrien om at departementet ville [...]