Søk i nyhetsarkivet

Søk i nyhetsarkivet

Nyhetssøk

Sorter etter nyhetskategori

Arrangement

Fallgruver og
muligheter til-
knyttet bruks..

En beskrivelse av hva lokalene skal brukes til inkluderes normalt i leiekontrakter. Det er ofte [...]

Fagartikkel

Statsbudsjett 2019
- satsreduksjon,
lettelser og inn...

Statsbudsjettet for 2019 inneholder forslag til en rekke skatte‐ avgiftsendringer som vil ha stor [...]

Arrangement

Effekter av
skatteendring-
ene i Statsbudsj..

Velkommen til ettermiddagsseminar om skatteendringer i regjeringens Statsbudsjett for 2019. [...]

Fagartikkel

Nye kontor-
konsepter og
merverdiavgift

Det har den seneste tiden dukket opp en rekke nye kontor- og arbeidskonsepter med fokus på [...]

Fagartikkel

Dette bør du vite
om de kommende
prospektreglene

Verdipapirlovutvalget foreslår flere endringer i regelverket for prospekter. Her er endringene som [...]

Fagartikkel

To nye dommer:
Når gjelder
forkjøpsretten?

Mange leiekontrakter har formuleringer om forkjøpsrett ved salg av eiendommen. Noen ganger er det [...]

Fagartikkel

Big data – Hvordan dele data trygt?

Mange virksomheter sitter på store datamengder – big data – som de ønsker å utnytte til for [...]

Arrangement

Leieavtaler
og merverdi-
avgift

Håndteringen av merverdiavgift i leieforhold kan ha stor betydning for utleiers og leiers [...]

Arrangement

Arbeidstid - hvordan etterleve et...

Reglene om arbeidstid er kompliserte og mange virksomheter sliter med å håndtere reglene i [...]

Aktuelt

Johannes Meyer-Myklestad – ny...

Johannes Meyer-Myklestad (31) er ny partner på Selmers entrepriseteam. Johannes tiltrådte 6. [...]

Arrangement

Fellesareal og
felleskostnader

I et leiemarked med hard konkurranse er faktorer som fellesarealenes utforming, arten og omfanget av [...]

Aktuelt

Vil du ha en nøkkelrolle i fremtidens...

Nasjonale og internasjonale energi- og klimamål har i kombinasjon med den teknologiske utviklingen [...]