Søk i nyhetsarkivet

Søk i nyhetsarkivet

Nyhetssøk

Sorter etter nyhetskategori

Aktuelt

Brexit: Skatt på
investeringer
i UK

Hvis Storbritannia forlater EU uten avtale med EU, såkalt «hard brexit», kan det få direkte og [...]

Aktuelt

Gjenvinning
av skip – nytt
regelverk...

EUs forordning om sikker og forsvarlig gjenvinning av skip ble gjort til en del av EØS-avtalen den [...]

Arrangement

PE FOR
BREAKFAST
12. FEBRUAR

Selmer og NVCA inviterer til frokostseminar for VC/PE-bransjen. Møt bransjekolleger og få faglig [...]

Aktuelt

Internasjonale
kontrakter:
Ny giv for...

FNs generalforsamling vedtok den 20. desember 2018 en ny konvensjon om fullbyrding av forlik etter [...]

Aktuelt

Regjeringen
varsler bedre
vilkår for...

Solberg III-regjeringen trekker i regjeringsplattformen frem satsningen på gründer- og [...]

Aktuelt

Innovasjon i
næringslivet

Under året NHO-konferanse belyste Selmer-partner Liv Monica Stubholt hvordan samarbeid mellom [...]

Aktuelt

Samles om storstilt satsing på energi

Advokatfirmaet Selmer AS og Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA har slått seg sammen. - Med [...]

Aktuelt

Partneropprykk
i 2019

1. januar 2019 tas Remi Christoffer Dramstad (33), Jon Fredrik Johansen (37), Daniel Løken Høgtun [...]

Aktuelt

Foreslår krav
om konsesjon
og forbud...

Finanstilsynets forslag om forbud mot formidling av forbrukslån og skjerping av kravene til [...]

Aktuelt

Skatt på
reisepoeng
i arbeidslivet

Fra 1. januar 2019 plikter du som arbeidsgiver å innrapportere ansattes private bruk av bonuspoeng [...]

Regulatorisk
sandkasse
for FinTech

Utvalgte selskaper skal innen utgangen av 2019 få mulighet til å teste ut produkter, teknologier [...]

Aktuelt

Rentebegren-
sningsreglene
utvides

Gjelder nå også eksterne rentekostnader. [...]