Søk i nyhetsarkivet

Søk i nyhetsarkivet

Nyhetssøk

Sorter etter nyhetskategori

Aktuelt

Oppsving for
immaterial-
rettsteamet

Martin Berggreen Rove leder Selmers IP-team, som i år rykker inn på Chambers Globals liste over de [...]

Aktuelt

Olje- og
gassteamet
får oppmerksom..

Leder av Olje, gass og offshoreteamet, Thomas Michelet, rykker i år opp på Chambers [...]

Arrangement

Rett leieavtale
til rett tid – leiegarantier

Velkommen til frokostseminar. I de fleste leieforhold stilles det krav om depositum eller garanti, [...]

Aktuelt

Teknologi og
bærekraftig
utvikling i Arktis

Liv Monica Stubholt har denne uken ledet Arctic Frontiers Business 2018, som er en del av den [...]

Aktuelt

Satser digitalt
med ny
teknologisjef

Teknologi er et viktig suksesskriteria for å tilfredsstille dagens kundebehov. Nyansatte Leif Arne [...]

Aktuelt

På jakt etter
de fremtidige
advokattalent..

Selmer følger studentene gjennom hele studiet. Selmerseminaret og Selmer PreCamp arrangeres første [...]

Arrangement

Frokostseminar:
Fire måneder
igjen til GDPR!

Innføringen av GDPR nærmer seg med stormskritt. Det nye lovverket krever at du har oversikt over [...]

Arrangement

Utleiers og leiers
vedlikeholds-
og utskiftnings..

I de fleste leieavtaler avtales det en fordeling av vedlikeholdsansvar mellom utleier og leier. [...]

Aktuelt

Topper
transaksjons-
statistikken

Selmer kommer på en sterk 3. plass i antall transaksjoner i Mergermarkets League table for Norge i [...]

Arrangement

Frokostseminar: #metoo – slik...

Arbeidsgivere i villrede bidrar til unødvendige belastninger for involverte i varslingssaker. [...]

Fagartikkel

Redusert av-
kastning i gass-
infrastruktur?

I et brev datert 21. desember 2017 til Gassco og industrien meddeler Olje- og energidepartementet [...]

Fagartikkel

Ulovlig
statsstøtte?

Leterefusjonsordningen skal fremme leting etter nye petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel. [...]